Καλός άνθρωπος ο Σπύρος Μάµαλης, µε τρεις θητείες στην προεδρία της Κεντρικής ∆ιοίκησης, όµως το ΓΕΩΤΕΕ, τουλάχιστον ως θεσµός παρέµβασης για τις εξελίξεις στον κλάδο, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι το ΓΕΩΤΕΕ έχει καθηλωθεί σε µια «χαµηλή πτήση» που ούτε το ίδιο εξυπηρετεί, ούτε την πρόοδο της ελληνικής γεωργίας προάγει, ούτε στα µεγάλα θέµατα που καλείται.

Αυτό εξάλλου καταδεικνύει και το µικρό ποσοστό συµµετοχής στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ έτσι όπως έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, η οποία εκφράζει την έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στον θεσµό και σε αυτούς που τον αντιπροσωπεύουν.

Όπως και να ‘χει αντίστροφα µετράει ο χρόνος για την εκλογική διαδικασία της 11ης ∆εκεµβρίου για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ενός σηµαντικού συµβουλευτικού θεσµικού οργάνου σε θέµατα αγροτικής πολιτικής που εδώ και αρκετά χρόνια έχει χάσει το ρόλο του, εξαντλώντας τις δυνατότητες του σε συντεχνιακού τύπου διευθετήσεις κυρίως ως προς τα εργασιακά ζητήµατα.

Να θυµίσουµε εδώ ότι το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ιδρύθηκε το 1971, µε το Ν.∆. 943/1971.Είναι αυτοδιοικούµενο, µε δικούς του οικονοµικούς πόρους και το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί περιλαµβάνει σειρά Nόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, µε σηµαντικότερο το N. 1474/84 που αφορά στους σκοπούς, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του Επιµελητηρίου.

Έδρα του Επιµελητηρίου είναι η Θεσσαλονίκη όπου λειτουργεί και η Κεντρική Υπηρεσία ενώ υπάρχουν και δέκα Περιφερειακά Παραρτήµατα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας.

Την ερχόµενη Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου, στο ΓΕΩΤΤΕ στήνονται τρεις κάλπες. Μια για εκπροσώπους στο ∆Σ της Κεντρικής ∆ιοίκησης (εκεί όπου γράφει ιστορία ο Μάµαλης), µια σε κάθε ένα από τα παραρτήµατα και µια για εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση. Στις περισσότερες από τις κάλπες κυριαρχούν παρατάξεις µε µπλε, πορτοκαλί και κόκκινα ψηφοδέλτια. Λίγοι ξεφεύγουν από τον κανόνα του κοµµατισµού.

Το Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας, είναι µια τέτοια περίπτωση. Εδώ και χρόνια, µια δραστήρια οµάδα γεωτεχνικών έσπασε τα κοµµατικά δεσµά, δηµιούργησε τη ΓΕΩ∆ράση επιλέγοντας ανεξάρτητη πορεία. Σε λίγα Παραρτήµατα του ΓΕΩΤΕΕ έχει γίνει τόση δουλειά.

Οι εκλογές για το νέο ∆Σ που θα έχει 3ετή θητεία, θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη χώρα από τις 08:00 το πρωί της Κυριακής µέχρι τις 18:00 το απόγευµα και µένει να φανεί αν ο Σπυρίδων Μάµαλης, θα διατηρήσει το σερί στην προεδρεία, καθόσον έχει εκλεγεί τρεις διαδοχικές φορές.

Αν µη τι άλλο η νέα ΚΑΠ και οι προτεραιότητες των νέων Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2023-2027 όπως αυτές περιγράφονται στα στρατηγικά σχέδια της χώρας, που εγκρίθηκαν εσχάτως από την Κοµισιόν, απαιτούν ένα άκρως αναβαθµισµένο και κατηρτισµένο γεωτεχνικό προσωπικό για την παροχή γεωργικών συµβουλών προς τον αγρότη.

Στην παρούσα συγκυρία, ελέω ενεργειακής αλλά και κλιµατικής κρίσης και µε τα προβλήµατα στον πρωτογενή να βρίσκονται σε οριακό σηµείο, ο ρόλος των Γεωτεχνικών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Εντούτοις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η πολιτική των παρατάξεων που έχουν τον έλεγχο σήµερα του ΓΕΩΤΕΕ χαρακτηρίζεται από την υπεράσπιση των συµφερόντων του αγροτοδιατροφικού κεφαλαίου και µεγαλοπαραγόντων του κλάδου…

Πηγή:www.agronews.gr