Επιδότηση επιτοκίου με 5ετή διάρκεια μόνο για αγρότες χαμηλώνει κόστος δανεισμού

Πενταετή επιδότηση του επιτοκίου στα αγροτικά δάνεια που λαµβάνονται µέσω του µηχανισµού του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ετοιµάζουν οι διαχειριστικές αρχές. Επιδότηση επιτοκίου με πενταετή διάρκεια μόνο για αγρότες χαμηλώνει το κόστος δανεισμού σε αγροτικές επενδύσεις Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα αν το επιτόκιο αγοράς είναι στο 8%, τότε το ΠΑΑ θα έρχεται να χρηµατοδοτήσει ένα